STAVBY PRO VÁS  .  .  .

 

 

VALC, s.r.o. byla založena Ing. Pavlem Valcem

v březnu roku 1992 jako zcela nový a nezávislý subjekt.

 

Firma se zabývá především komplexní stavební činností
v pozemním stavitelství, tzn. generálními dodávkami staveb

bytových, občanských, průmyslových.

 

Dynamicky se rozvíjející firma vychází při své činnosti
z principů solidnosti, spolehlivosti, kvality.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmenový stav osvědčených pracovníků, dlouholeté
zkušenosti i technické vybavení a zázemí firmy umožňují bezezbytku a na profesionální úrovni vyhovět potřebám zákazníka podle jeho individuálních požadavků,
v potřebných termínech a kvalitě.

 

 

Firma VALC na svých stavbách výhodně kombinuje prvky klasické výstavby s novými progresivními technologiemi.

 

Spokojenost zákazníka je naším prvořadým cílem.

Kladné reference od investorů našich staveb jsou toho dokladem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma VALC je držitelem prestižního ocenění

STAVBA ROKU Královéhradeckého kraje

za rok 2007 v kategorii stavby občanské vybavenosti
Fasáda a chlazení objektu VČE, a.s. Hradec Králové.

 

 

V současné době ve firmě pracuje

5 autorizovaných inženýrů a techniků.

POLITIKA SPOLEČNOSTI ...

 

Název: VALC, s.r.o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Sídlo: Hradec Králové, Pražská 13/84,

PSČ 500 04

 

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové

oddíl C, č. vložky 1677

 

IČO: 45 53 71 51

DIČ: CZ45537151

 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 336268/0300

 

Osoba vykonávající funkci statutárního orgánu:

Ing. Pavel Valc, jednatel společnosti

Osoba vykonávající funkci odpovědného zástupce:

Ing. Pavel Valc, jednatel společnosti

 

Telefon: 495 536 827

Fax: 495 536 798

E-mail: sekretariat@valc-hk.cz

Internet: www.valc-hk.cz

 

 

Jsme odborný dodavatel programu

 

 

www.zelenausporam.cz

POLITIKA SPOLEČNOSTI   .   .   .   .

BYTOVÉ  .  .  .

OBČANSKÉ  .  .  .

PRŮMYSLOVÉ  .  .  .

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS