Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - stavební práce vč. zeleně

 

Hořice v Podkrkonoší

Charakter zakázky:
Občanská stavba zemědělská
Cena: 63,7 mil. Kč bez DPH
Doba plnění: 12/2017 – 11/2018

Název objednatele:

Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS