Sportoviště LÁZNĚ BĚLOHRAD – 1. etapa
Dopravní infrastruktura v areálu u bažantnice

 

Město Lázně Bělohrad

Charakter zakázky:
Přestavba sportoviště

Cena: 14,940 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 07/2015 – 06/2016

Název objednatele:

Město Lázně Bělohrad

Charakter zakázky:
Vybudování parkoviště
a úprava stávající zemní komunikace

Cena: 5,176 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 07/2015 – 11/2015

Název objednatele:

Město Lázně Bělohrad

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS