Dr. Müller Pharma – Přenos výroby sirupů a emulzí

 

Hradec Králové

Charakter zakázky: Rekonstrukce a přístavba výrobní haly

a administrativní budovy

Cena: 39,33 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 05/2014 – 04/2016

Název objednatele: Dr. Müller Pharma s.r.o.

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS