Energetická úsporná opatření

 

Základní škola SMIDARY

Charakter zakázky:

Rekonstrukce – zateplení

Cena: 17,62 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 03/2015 – 11/2015

Název objednatele:

Obec Smidary

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS