OSSZ TRUTNOV – Rekonstrukce budovy A

 

Trutnov

Charakter zakázky: Rekonstrukce

Cena: 41,9 mil. Kč bez DPH
Doba plnění: 11/2014 – 07/2015
Název objednatele:

Česká správa sociálního zabezpečení – Praha

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS