Sklad inovovaných výrobků
TECHNISTONE, a.s.

 

Hradec Králové

Charakter zakázky: Výrobní hala

Cena: 10,9 mil. Kč bez DPH
Doba plnění: 01/2015 – 04/2015
Název objednatele: TECHNISTONE, a.s., Hradec Králové

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS