Stavební práce pro projekt

Modernizace budovy teoretických ústavů LFHK UK

 

v Hradci Králové

Charakter zakázky:
Modernizace budovy teoretických ústavů LFHK UK
Cena: 39,5 mil. Kč bez DPH
Doba plnění: 04/2014 – 03/2015

Název objednatele:

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS