RODINNÝ DŮM
CEJPOVA ULICE

 

Hradec Králové

Charakter zakázky:

Rekonstrukce rodinného domu

Doba plnění: 04/11 – 05/12

Název objednatele: Ing. Tomáš Valc

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS