DANETA s.r.o., Severní ulice

 

Hradec Králové

Charakter zakázky: Stavební úpravy a přístavba

Cena: 10,4 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 05/2012 – 05/2013

Název objednatele: Statutární město Hradec Králové

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS