LOGISTICKÉ CENTRUM GT

 

Hradec Králové

Charakter zakázky: Novostavba průmyslového objektu

Cena: 27,2 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 04/2010 – 08/2010

Název objednatele: GECO TABAK, a.s.

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS