POŽÁRNÍ STANICE KUKLENY

 

Hradec Králové

Charakter zakázky: Novostavba občanského objektu

Cena: 40,1 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 12/2008 – 03/2010

Název objednatele: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS