Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

 

BYTOVÝ DŮM SO 01 Trnová

 

Pardubice

Charakter zakázky: Novostavba bytového domu

Doba plnění: 10/2008 – 04/2012

Cena díla: 62,3 mil. Kč bez DPH

Název objednatele: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS