BYTOVÝ DŮM EZOP

 

Poděbrady

Charakter zakázky:
Novostavba bytového domu

Doba plnění: 08/2011 – 10/2013

Cena díla: 49,5 mil. Kč bez DPH

Název objednatele:
AZ Elektrostav, a.s., Nymburk

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS