MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

Stěžery

Charakter zakázky: Rekonstrukce MŠ

– zateplení a výměna oken

Cena: 3,4 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 09/2013 – 11/2013

Název objednatele: Obec Stěžery

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS