VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU „SO 04 Trnová“

 

Pardubice

Charakter zakázky: novostavba

Cena: 102,6 mil.Kč vč.DPH

94,3 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 10/2007 – 11/2009

Název objednatele:

CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Pardubice

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS