ŠKODA CENTRUM Hradec Králové

 

Pod Zámečkem – Brněnská ulice

Charakter zakázky:

novostavba autosalonu se servisem

Cena: 57,1 mil. Kč vč. DPH

48,0 mil. Kč bez DPH

Doba plnění: 1/8/2008 – 13/2/2009

Název objednatele:

Autocentrum Hradec Králové a.s.

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS