96 BYTOVÝCH JEDNOTEK

 

Poděbrady

Charakter zakázky: novostavba – dokončení

Cena: 31,8 mil. Kč

Doba plnění: 10/2006 – 06/2007

Název objednatele: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS