AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI

A TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY

 

Praha 5

Charakter zakázky: rekonstrukce

Cena: 23,3 mil. Kč

Doba plnění: 12/2006 – 02/2008

Název objednatele: Arcidiecézní charita Praha

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS