78 BYTOVÝCH JEDNOTEK

 

Pardubice – Svítkov

Charakter zakázky: novostavba

Doba plnění: 05/2006 – 03/2007

Cena díla: 75 mil. Kč

Název objednatele:
CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.,

Pardubice

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS