BROUMOVSKÉ STROJÍRNY HYNČICE, a.s.

 

výrobní a montážní hala

Charakter zakázky: novostavba a částečná rekonstrukce

Cena: 10,9 mil. Kč

Doba plnění: 02/2006 – 05/2006

Název objednatele: Broumovské strojírny Hynčice, a.s.,

Hynčice u Broumova

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS