RYBÁŘSKÝ RÁJ

 

Pražská 8, Hradec Králové

Charakter zakázky:
stavební úpravy stávajícího objektu
a nástavba budovy s byty

Cena: 12,8 mil. Kč

Doba plnění: 09/2005 – 06/2006

Název objednatele: Miroslav Zídek – ZICO,

Černožice nad Labem

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS