SKLENÍK KOPIDLNO

Charakter zakázky: rekonstrukce

palmového skleníku v areálu

zámeckého parku v Kopidlně

Cena: 12,6 mil. Kč

Doba plnění: 05/2002 – 11/2003

Název objednatele:

Střední škola zahradnická, Kopidlno

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS