ČEZ, a.s., FASÁDA A CHLAZENÍ OBJEKTU VČE, a.s.

 

Riegrovo náměstí, Hradec Králové

Charakter zakázky: rekonstrukce objektu

Cena: 80,9 mil. Kč

Doba plnění: 10/2005 – 06/2006

Název objednatele:

Východočeská energetika, a.s.,

Hradec Králové

(ČEZ Správa majetku, s.r.o., Děčín)

Firma VALC je držitelem

prestižního ocenění

STAVBA ROKU 2007

Královéhradeckého kraje

v kategorii stavby

občanské vybavenosti.

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS