AZYLOVÝ DŮM

 

Praha – Karlín

Pernerova ulice

Charakter zakázky: rekonstrukce

a nástavba dvorního objektu

Cena: 6,8 mil. Kč

Doba plnění: 04/2003 – 09/2003

Název objednatele:

Arcidiecézní charita Praha

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS