NÁSTAVBA A REKONSTRUKCE ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE

 

Hořice v Podkrkonoší

Charakter zakázky: nástavba a rekonstrukce

Cena: 11,3 mil. Kč

Doba plnění: 07/1998 – 05/1999

Název objednatele:

Ústav sociální péče pro tělesně postižené,

Hořice v Podkrkonoší

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS