CHARITNÍ DŮM FATIMA,

REKONSTRUKCE OBJEKTU NA UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

 

Praha – Třeboradice

Charakter zakázky: rekonstrukce

Cena: 11,5 mil. Kč

Doba plnění: 02/2003 – 11/2003

Název objednatele:

Arcidiecézní charita Praha

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS