ODSTRANĚNÍ VAD PANELOVÉ VÝSTAVBY VČETNĚ ZATEPLENÍ PANELOVÉHO DOMU

Hradec Králové – Severní ulice

KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ

A ODSTRANĚNÍ VAD PANELOVÉ

VÝSTAVBY BYTOVÉHO DOMU

Hradec Králové – Věkoše

Charakter zakázky: rekonstrukce

Cena: 12,9 mil. Kč

Doba plnění: 07/2000 – 12/2000

Název objednatele: Správa

nemovitostí Hradec Králové, a.s.

Hradec Králové

Charakter zakázky:

rekonstrukce a oprava

Cena: 3,6 mil. Kč

Doba plnění: 2001

Název objednatele:

Stavební bytové družstvo,

Hradec Králové

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS