REKONSTRUKCE

ROZVODNY 35 kV

 

Všestary u Hradce Králové

TRANSFORMOVNA

35/10 kV

 

Pardubice

EKOLOGIZACE AREÁLU

TR 110/35 kV

 

Všestary u Hradce Králové

(ocelová hala, ČOV, havarijní jímka, revizní věže apod.)

Charakter zakázky:

rekonstrukce

Cena: 15,1 mil. Kč

Doba plnění: 02/1996 – 1997

Název objednatele:

Východočeská energetika, a.s.

Hradec Králové

Charakter zakázky:

novostavba a rekonstrukce

Cena: 18,0 mil. Kč

Doba plnění: 12/2001 – 10/2002

Název objednatele:

Východočeská energetika, a.s.

Hradec Králové

Charakter zakázky: novostavba

Cena: 12,1 mil. Kč

Doba plnění: 03/2000 – 10/2001

Název objednatele:

Východočeská energetika, a.s.

Hradec Králové

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS