REKONSTRUKCE RADNICE,

REKONSTRUKCE EXPOZITURY

ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s.

Hořice v Podkrkonoší

Charakter zakázky: rekonstrukce

Cena: 10,5 mil. Kč

Doba plnění: 12/1994 – 08/1995

Název objednatele:

Česká spořitelna, a.s.

Charakter zakázky:

rekonstrukce po etapách

Cena: 45,5 mil. Kč

Doba plnění: 02/1993 – 05/2005

Název objednatele:

Město Hořice v Podkrkonoší

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS