DOŠKOLOVACÍ STŘEDISKO JITŘENKA,

VČE, a.s., HRADEC KRÁLOVÉ

 

Deštné v Orlických horách

Charakter zakázky: rekonstrukce

Cena: 22,8 mil. Kč

Doba plnění: 09/2000 – 12/2001

Název objednatele:

Východočeská energetika, a.s.

Hradec Králové

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS