DEVA a.s.

 

Nové Město nad Metují

Charakter zakázky: rekonstrukce haly

Cena: 28,8 mil. Kč

Doba plnění: 05/2004 – 11/2004

Název objednatele: Průmstav Náchod, s.r.o.

Investor: DEVA a.s., Nové Město nad Metují

TDI: Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha a SINDAT Engineering, s.r.o., Pardubice

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS