HEMODIALYZAČNÍ STŘEDISKO

NUSELSKÁ POLIKLINIKA

 

Praha

Charakter zakázky: rekonstrukce

Cena: 30,0 mil. Kč

Doba plnění: 04/2002 – 09/2002

Název objednatele:

MEDISTYL-PHARMA, s.r.o. Praha

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS