VČE, a.s.
HRADEC KRÁLOVÉ

 

 

Areál budov ředitelství

Zákaznické centrum
a zasedací místnosti

Stavební úpravy kuchyně, jídelny a zasedací místnosti

Vstupní hala

Název objednatele:

Východočeská energetika, a.s.

Hradec Králové

Charakter zakázky: rekonstrukce

Cena: 14,0 mil. Kč

Doba plnění: 03/2004 – 06/2004

Charakter zakázky: rekonstrukce

Cena: 11,5 mil. Kč

Doba plnění: 11/2004 – 12/2004

Charakter zakázky: rekonstrukce

Cena: 8,8 mil. Kč

Doba plnění: 01/2005 – 04/2005

Charakter zakázky: rekonstrukce

Cena: 37,9 mil. Kč

Doba plnění: 07/1996 – 12/2000

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS