OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ VČE, a.s.

HRADEC KRÁLOVÉ

 

Jičín

Charakter zakázky: novostavba

Cena: 61,5 mil. Kč

Doba plnění: 08/1996 – 10/1998

Název objednatele:

Východočeská energetika, a.s.

Hradec Králové

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS