48 BYTOVÝCH JEDNOTEK

 

Čáslav

Charakter zakázky: novostavba

Cena: 73,7 mil. Kč

Doba plnění: 02/2000 – 04/2002

Název objednatele: Česká republika

vojenská správa Praha,

zast. VUSS Pardubice

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .

OD ROKU 1992

STAVBY PRO VÁS