BYTOVÉ  .  .  .

OBČANSKÉ  .  .  .

PRŮMYSLOVÉ  .  .  .

 

STAVBY PRO VÁS  .  .  .

 

 

VALC, s.r.o. byla založena Ing. Pavlem Valcem

v březnu roku 1992 jako zcela nový a nezávislý subjekt.

 

Firma se zabývá především komplexní stavební činností
v pozemním stavitelství, tzn. generálními dodávkami staveb

bytových, občanských, průmyslových.

 

Dynamicky se rozvíjející firma vychází při své činnosti
z principů solidnosti, spolehlivosti, kvality.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmenový stav osvědčených pracovníků, dlouholeté
zkušenosti i technické vybavení a zázemí firmy umožňují bezezbytku a na profesionální úrovni vyhovět potřebám zákazníka podle jeho individuálních požadavků,
v potřebných termínech a kvalitě.

 

 

Firma VALC na svých stavbách výhodně kombinuje prvky klasické výstavby s novými progresivními technologiemi.

 

Spokojenost zákazníka je naším prvořadým cílem.

Kladné reference od investorů našich staveb jsou toho dokladem.

 

 

Péči o kvalitu a životní prostředí lze doložit příslušnými certifikáty:

 

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

BS OHSAS 18001: 2007

 

Firma VALC je držitelem prestižního ocenění

STAVBA ROKU Královéhradeckého kraje

za rok 2007 v kategorii stavby občanské vybavenosti
Fasáda a chlazení objektu VČE, a.s. Hradec Králové.

 

 

V současné době ve firmě pracuje

5 autorizovaných inženýrů a techniků.

POLITIKA SPOLEČNOSTI ...

 

Název: VALC, s.r.o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Sídlo: Hradec Králové, Pražská 13/84,

PSČ 500 04

 

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové

oddíl C, č. vložky 1677

 

IČO: 45 53 71 51

DIČ: CZ45537151

 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 336268/0300

 

Osoba vykonávající funkci statutárního orgánu:

Ing. Pavel Valc, jednatel společnosti

Osoba vykonávající funkci odpovědného zástupce:

Ing. Pavel Valc, jednatel společnosti

 

Telefon: 495 536 827

Fax: 495 536 798

E-mail: sekretariat@valc-hk.cz

Internet: www.valc-hk.cz

 

 

Jsme odborný dodavatel programu

 

 

www.zelenausporam.cz

POLITIKA SPOLEČNOSTI   .   .   .   .

Firma VALC, s.r.o. se zabývá především komplexní stavební činností v pozemním stavitelství,
tzn. generálními dodávkami staveb bytových, občanských a průmyslových.
Od počátku jsme rodinnou firmou, která staví na vlastním jméně v názvu a na svou práci jsme hrdí.
Při své činnosti vycházíme z principů solidnosti, spolehlivosti a kvality
. . .